Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties voor jeugdhulp en versterkt de kwaliteit van de jeugdhulp.

Contactgegevens Jeugdzorg Nederland

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 298 34 00
E-mailadres
info@jeugdzorgnederland.nl
Internet
Jeugdzorg Nederland
Contact met Jeugdzorg Nederland

Bezoekadres

  • Churchilllaan 11 6e etage
  • 3527 GV Utrecht

Postadres

  • Postbus 85011
  • 3508 AA Utrecht

Taakomschrijving Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

Jeugdzorg Nederland:

  • behartigt de belangen van haar leden;
  • treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen;
  • draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd.

Jeugdzorg Nederland biedt zelf geen zorg voor jeugd. Het ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die hun werk goed kunnen doen.

Jeugdzorg Nederland