Kantonrechters

De kantonrechter behandelt zaken over onder andere huren, schulden, arbeidszaken en lichte strafzaken.

Contactgegevens Kantonrechters

Contactgegevens

Internet
De Kantonrechter
Contact met rechtbanken

Kantonrechter

Als mensen en bedrijven met elkaar in conflict raken, kunnen zij hun geschil voorleggen aan de kantonrechter. Alle rechtbanken in Nederland hebben een kantonrechter.

De kantonrechter behandelt zaken over onder andere:

  • huren;
  • schulden;
  • arbeidszaken (behalve voor ambtenaren);
  • verborgen gebreken bij de koop van een woning;
  • curatele, bewind en mentorschap;
  • het verwerpen of aanvaarden van een erfenis;
  • lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen).