Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht geeft informatie over de Commissies van Toezicht (CvT) van justitiële inrichtingen.

Contactgegevens Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Contactgegevens

E-mailadres
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
Internet
Kenniscentrum Commissies van Toezicht
Contact met Kenniscentrum en commissies van toezicht

Postadres

  • Postbus 16005
  • 3500 DA Utrecht

Social media

Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht geeft informatie over de Commissies van Toezicht (CvT) van justitiële inrichtingen in Nederland. Deze informatie is voor een deel alleen toegankelijk voor deze commissies. Een commissie van toezicht is een groep deskundigen die toezicht houdt op de gang van zaken binnen een justitiële inrichting. Bijvoorbeeld gevangenissen, huizen van bewaringen en justitiële jeugdinrichtingen.

In de commissie zitten in elk geval:

  • een lid van de rechterlijke macht;
  • een advocaat;
  • een medicus;
  • een deskundige uit de kring van het maatschappelijk werk.