Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht geeft informatie over het toezicht op justitiële inrichtingen.

Contactgegevens Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Contactgegevens

E-mailadres
kenniscentrumcvt@rechtspraak.nl
Internet
Kenniscentrum Commissies van Toezicht
Contact met Kenniscentrum en commissies van toezicht

Postadres

  • Postbus16005
  • 3500 DA Utrecht

Taakomschrijving Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Het Kenniscentrum Commissie van Toezicht geeft informatie over de Commissies van Toezicht (CvT) van justitiële inrichtingen in Nederland. Deze informatie is voor een deel alleen toegankelijk voor deze commissies. Een commissie van toezicht is een groep deskundigen die toezicht houdt op de gang van zaken binnen een justitiële inrichting. Bijvoorbeeld gevangenissen, huizen van bewaringen en justitiële jeugdinrichtingen.