Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG)

Het Landelijk Expertise Centrum (LEC) Eergerelateerd Geweld doet onderzoek naar eergerelateerd geweld. Het adviseert onder andere politiekorpsen hierover.

Contactgegevens LEC EGG

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 964 85 50
E-mailadres
landelijk-expertise-centrum-egg@politie.nl
Internet
Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld

Bezoekadres

  • Burgemeester Patijnlaan 35
  • 2585 BG Den Haag

Postadres

  • Postbus 264
  • 2501 CG Den Haag

Taakomschrijving LEC eergerelateerd geweld

Het LEC eergerelateerd geweld is een vraagbaak over eergerelateerd geweld zoals eerwraak. Het onderzoekt en analyseert gevallen van eergerelateerd geweld. Hierover adviseert het politiekorpsen. Ook andere organisaties kunnen het expertisecentrum raadplegen. Bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie (OM), de Immigratie –en Naturalisatiedienst (IND) en de vrouwenopvang.

Het LEC heeft de volgende taken:

  • advisering en ondersteuning;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • ondersteuning beleid (rijks)overheid;
  • onderwijs en voorlichting;
  • netwerken.

.

Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG)