Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) zorgt bij (dreigende) nationale en internationale incidenten voor de samenwerking van politie, brandweer en andere organisaties.

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 662 80 00 (algemeen, tijdens kantooruren)
E-mailadres
locc-secretariaat@minjenv.nl
Internet
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

Bezoekadres

  • LMS-gebouw
  • Huis ter Heideweg 62
  • 3705 LZ Zeist

Postadres

  • Postbus 8300
  • 3503 RH Utrecht

Telefoonnummers en e-mail

Binnen kantoortijden
Algemeen: 088 - 662 80 00
E-mail: locc-secretariaat@minjenv.nl

Operationele zaken: 088 - 662 80 48
E-mail: locc@minjenv.nl

Buiten kantoortijden
Operationele zaken: 088 - 662 80 48

Taakomschrijving LOCC

Het LOCC zorgt bij (dreigende) nationale en internationale incidenten voor de samenwerking van politie, brandweer en andere organisaties.

De kerntaken van het LOCC zijn:

  • operationele informatievoorziening via het Multidisciplinair operationeel beeld (MLOB);
  • planvorming en advisering;
  • bijstandscoördinatie.

Het LOCC voert deze taken uit in overleg met het Nationaal Crisiscentrum (NCC).

Het LOCC is een onderdeel van het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)