Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

Het LOCC is een onderdeel van het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s (DGPenV) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het maakt deel uit van de nationale crisisbesluitvormingsstructuur. Bij het LOCC werken ervaren medewerkers vanuit de verschillende organisaties binnen het veiligheidsdomein zoals de Veiligheidsregio’s, de Nationale Politie, de Brandweer, het Ministerie van Defensie, GGD/GHOR, RIVM, Rode Kruis en het NCC. Het LOCC is daarmee niet alleen organisatorisch maar ook bezien vanuit de uitvoering een echte multidisciplinaire organisatie.

Het LOCC vervult een belangrijke rol bij:

 • nationale en internationale incidenten, rampen, crises of bij dreiging daarvan;
 • grootschalige evenementen;
 • nationale en Internationale bijstandsverzoeken;
 • verzoeken voor militaire steunverlening;
 • opleiding en inzet van Nederlandse experts voor het EU Civil Protection Mechanism.
   

Het LOCC doet dat door:

 • het op verzoek ondersteunen van betrokken crisispartners bij regionale en bovenregionale incidenten, crises, rampen en grootschalige evenementen;
 • het bijdragen aan het Landelijk Multidisciplinair Beeld en het operationeel advies bij hationale en internationale incidenten, crises, rampen en grootschalige evenementen;
 • het coördineren van en besluiten over regionale, nationale en internationale bijstand, met inbegrip van de bijstand als beschreven in de Wet veiligheidsregio’s en de Politiewet 2012;
 • het coördineren en adviseren bij aanvragen voor militaire steunverlening als beschreven in de Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang (MSOB);
 • het zorgdragen vanuit de rol van National Training Coördinator, voor de coördinatie, opleiding en inzet van de Nederlandse experts in het kader van EU Civil Protection Mechanism.

Het LOCC draagt daarmee bij aan:

 • een efficiënte en samenhangende inzet van mensen, middelen en expertise van de operationele en ondersteunende diensten;
 • de instandhouding van een actueel landelijk multidisciplinair beeld;
 • de borging van Nederlandse experts-inzet voor het EU Civil Protection Mechanism.

Hulpmiddel aanvraag Nationale Bijstand en Steunverlening

Om vast te stellen op welke grondslag u een bijstandsaanvraag of een aanvraag voor steunverlening en middelen kunt doen én welk aanvraagformulier u daarvoor dient te gebruiken, kunt u gebruikmaken van het ‘Hulpmiddel aanvraag Nationale Bijstand en Steunverlening’, zoals u dat als PDF bestand kunt downloaden.

Aanvraagformulieren bijstand en steunverlening

Voor het aanvragen van bijstand kunt u onderstaande formulieren downloaden en gebruiken.

Aanvraagformulieren Politiewet

Aanvraagformulier Wet Veiligheidsregio’s

Aanvraagformulier Militaire Steunverlening in het Openbaar Belang

Contact- en adresgegevens LOCC

Bezoekadres

LMS-gebouw:
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ  Zeist 

Postadres

Postbus 8300
3503 RH Utrecht

Telefoon | E-mail 

Binnen kantoortijden:

Algemeen: 088 - 662 80 00 | locc-secretariaat@minjenv.nl

Operationele zaken: 088 - 662 80 48locc@minjenv.nl

Buiten kantoortijden: 

Operationele zaken: 088 - 662 80 48