Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 412 34 56
Faxnummer
(070) 412 34 50
Internet
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
Contactformulier Rijksoverheid.nl

Bezoekadres

 • De Hoftoren
 • Rijnstraat 50
 • 2515 XP Den Haag

Postadres

 • Postbus 16375
 • 2500 BJ Den Haag

Bewindslieden OCW

Minister: I.K. (Ingrid) van Engelshoven (D66)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media: A. (Arie) Slob (Christen-Unie)
 

Publieksvoorlichting (Informatie Rijksoverheid, voorheen Postbus 51)

Telefoon: 1400 (lokaal tarief)
Vanuit het buitenland: +31 77 465 67 67
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Vacatures, open sollicitaties en stages bij OCW

Informatie over vacatures bij het ministerie vindt u op de website Werkenvoornederland.nl.

Factuuradressen ministerie OCW en aantal andere diensten en instellingen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
ter attentie van Financieel Dienstencentrum (FDC)
Postbus 13178
2501 ED Den Haag
Email: pbocwefacturen@minszw.nl (voor pdf-facturen)
            fdc@minszw.nl (voor vragen)

Dit adres gebruikt u voor facturen voor deze diensten:

 • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW);
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE);
 • Inspectie van het Onderwijs (IvhO);
 • College voor Toetsen en Examens (CvTE);
 • Onderwijsraad (OR);
 • Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI);
 • Raad voor Cultuur (RvC);
 • College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO);
 • Erfgoed Inspectie (EGI).

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)