Movisie

Movisie is een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

Contactgegevens Movisie

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 789 20 00
E-mailadres
info@movisie.nl
Internet
Movisie

Bezoekadres

  • Churchilllaan 11
  • 3527 GV Utrecht

Postadres

  • Postbus 19129
  • 3501 DC Utrecht

Social media

Movisie is bereikbaar via Facebook, LinkedIn, Youtube en Twitter.

Taakomschrijving Movisie

Movisie is het landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Zoals eenzaamheid, armoede en schulden, een toenemende kloof tussen hoogopgeleiden en laag opgeleiden, radicalisering, discriminatie. Movisie geeft ondersteuning en advies aan overheden en maatschappelijke organisaties over deze vraagstukken.  

Movisie