Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar klachten van burgers over de overheid.

Contactgegevens Nationale ombudsman

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 335 55 55
Internet
Nationale ombudsman
Contact met de Nationale Ombudsman
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 151
  • 2594 AG Den Haag

Postadres

  • Postbus 93122
  • 2509 AC Den Haag

Nationale ombudsman

Nationaal ombudsman: Mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen

Bereikbaarheid via WhatsApp

WhatsApp: 0800 - 335 55 55

Social media

De Nationale Ombudsman is bereikbaar via LinkedIn, Instagram, Youtube, Facebook  en X.

Brochures en rapporten

Met het digitale bestelformulier zijn brochures en rapporten te bestellen.

Onafhankelijke raadsman gaswinning Groningen

Per 1 januari 2022 heeft de Nationale Ombudsman de taken van de Onafhankelijke Raadsman gaswinning Groningen overgenomen. De Nationale ombudsman doet doorlopend onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen en omgeving.

Taakomschrijving Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman helpt burgers op weg als het misgaat tussen hen en de overheid. Door de weg te wijzen naar het juiste loket, advies te geven, en effectief onderzoek te doen. Daarnaast stimuleert de Nationale Ombudsman overheden om anders te kijken naar hun werk en dienstverlening.

Nationale ombudsman