Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt informatie en meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland.

Contactgegevens Bijwerkingencentrum Lareb

Contactgegevens

Telefoonnummer
(073) 646 97 00
Faxnummer
(073) 642 61 36
E-mailadres
info@lareb.nl
Internet
Lareb
Contact met Lareb
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Goudsbloemvallei 7
  • 5237 MH Den Bosch

Postadres

  • Voor papieren meldingen van bijwerkingen
  • Antwoordnummer10670
  • 5200 WB Den Bosch

Bijwerking melden

U kunt als zorgverlener, patiënt of ouder van een kind dat is ingeënt, zelf een bijwerking van een medicijn of vaccin melden. U kunt een melding ook op papier doen via een papieren meldformulier.

Teratologie Informatie Service (TIS)

De Teratologie Informatie Service (TIS) is een onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb. TIS is het kenniscentrum over mogelijke effecten van gebruik van geneesmiddelen op:

  • de zwangerschap;
  • het ongeboren kind;
  • borstvoeding.

Via het landelijk zwangerschapsregister pREGnant documenteert TIS de ervaringen van zwangere vrouwen met geneesmiddelengebruik in de praktijk. Zwangere vrouwen kunnen bij dit register hun ervaringen melden met hun geneesmiddelgebruik en andere relevante onderwerpen met betrekking tot de zwangerschap.

TIS telefoonservice voor zorgverleners

Zorgverleners kunnen voor overleg of een individuele risico-inschatting telefonisch contact opnemen met de TIS telefoonservice.

Telefoon: (073) 646 97 02
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Taakomschrijving Bijwerkingencentrum Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meldcentrum en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen. Hieronder vallen ook vaccins en geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en verzamelt en verspreidt kennis hierover. In de Lareb databank kunt u  informatie over bijwerkingen vinden.

Bijwerkingencentrum Lareb