Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Het NIFP is een kenniscentrum voor lichamelijke en psychische zorg voor mensen die in een justitiële inrichting verblijven.

Contactgegevens Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Contactgegevens

E-mailadres
nifp@dji.minjus.nl
Internet
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)
Contact met het NIFP

Social media

Het NIFP is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving NIFP

Het NIFP is een kenniscentrum op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en lichamelijke zorg in detentie. Het NIFP biedt psychiatrische  en psychologische behandeling aan mensen in detentie. Daarnaast verricht het NIFP wetenschappelijk onderzoek op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie.

Het NIFP  is een dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)