Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling brengt slachtoffers en daders van misdrijven, ongevallen en andere ingrijpende gebeurtenissen met elkaar in contact.

Contactgegevens Perspectief Herstelbemiddeling

Contactgegevens

Telefoonnummer
(030) 234 00 45
E-mailadres
info@perspectiefherstelbemiddeling.nl
Internet
Perspectief herstelbemiddeling
Contact met Perspectief Herstelbemiddeling

Bezoekadres

  • Moeder Theresalaan 100
  • 3527 WB Utrecht

Postadres

  • Postbus 14208
  • 3508 SH Utrecht

Social media

Perspectief Herstelbemiddeling is bereikbaar via Facebook, X, Youtube, Instagram en LinkedIn.

Taakomschrijving Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis. Dit is herstelbemiddeling. Het kan hierbij gaan om  een misdrijf, (verkeers)ongeval, seksueel misbruik of misstanden in de sport. Bemiddeling kan zowel bij lichte als bij zware misdrijven of ongevallen. Door het contact kunnen de betrokkenen zelf een stap zetten in hun herstel.