Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert beleidsanalyses, verkenningen en evaluaties uit op gebied van milieu, natuur en ruimte.

Contactgegevens Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 328 87 00
E-mailadres
info@pbl.nl
Internet

Contact met het PBL

Bezoekadres

  • Hoofdvestiging
  • Bezuidenhoutseweg 30 ('B30')
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus 30314
  • 2500 GH Den Haag

Social media

Het PBL is bereikbaar via Twitter, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving PBL

Het PBL is een onderzoeksinstituut voor beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL doet verkenningen, analyses en evaluaties.

Het PBL valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ook andere departementen kunnen het planbureau vragen om onderzoek te verrichten. Het PBL verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd en is onafhankelijk.

Kaart

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)