Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voert beleidsanalyses, verkenningen en evaluaties uit op gebied van milieu, natuur en ruimte.

Contactgegevens Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 328 87 00
E-mailadres
info@pbl.nl
Internet
Planbureau voor de Leefomgeving
Contact met het PBL

Bezoekadres

  • B30
  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus 30314
  • 2500 GH Den Haag

Social media

Het PBL is bereikbaar via X, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving PBL

Het PBL doet onderzoek naar de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland en daarbuiten. Het gaat daarbij om milieu, natuur en ruimtelijke inrichting. Het PBL doet verkenningen, analyses en evaluaties. Het richt zich daarbij op beleid.

Het PBL valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Ook andere departementen kunnen het planbureau vragen om onderzoek te verrichten. Het PBL verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd en is onafhankelijk.

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)