Raad van State

De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter en adviseert de regering bij wetsvoorstellen.

Contactgegevens Raad van State

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 44 26
Faxnummer
(070) 365 13 80
E-mailadres
voorlichting@raadvanstate.nl
Internet
Raad van State
Contact met de Raad van State

Bezoekadres

  • Kneuterdijk 22
  • 2514 EN Den Haag

Postadres

  • Postbus 20019
  • 2500 EA Den Haag

Publieksvoorlichting

Telefoon: (070) 426 42 51 of (070) 426 40 25
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

De publieksvoorlichting beantwoordt algemene vragen over de Raad van State.

Social media

De Raad van State is bereikbaar via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Taakomschrijving Raad van State

De Raad van State is een adviesorgaan van de regering. De raad adviseert de regering bij voorgestelde wetten en bestuurszaken. Daarnaast is de Raad van State de hoogste algemene bestuursrechter van het land.

De regering is volgens de wet verplicht om de Raad van State advies te vragen over:

  • wetsvoorstellen;
  • algemene maatregelen van bestuur (amvb’s);
  •  goedkeuringswetten voor internationale verdragen.

Daarnaast adviseert de Raad van State over:

  • de Miljoenennota;
  • onteigeningsbesluiten;
  • initiatiefwetsvoorstellen van 1 of meer leden van de Tweede Kamer.

Raad van State