Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

Contactgegevens Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 75 40
E-mailadres
info@raadopenbaarbestuur.nl
Internet
Raad voor het openbaar bestuur
Contact met de ROB

Bezoekadres

  • Korte Voorhout 7
  • 2511 CW Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag Den Haag

Social media

De ROB is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving ROB

De ROB is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Zowel de ministeries als de Eerste en Tweede Kamer kunnen de ROB om advies vragen.

De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. De ROB besteedt in het bijzonder aandacht aan democratie, rechtsstaat en financiële verhoudingen.

.

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)