Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

Contactgegevens Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 426 75 40
E-mailadres
info@raadopenbaarbestuur.nl
Internet
Raad voor het openbaar bestuur
Contact met de ROB

Bezoekadres

  • Korte Voorhout 7
  • 2511 CW Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag Den Haag

Social media

De ROB is bereikbaar via X en LinkedIn.

Taakomschrijving ROB

De ROB is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Daarnaast adviseert de raad over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat.

.

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)