Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Contactgegevens Raad voor Rechtsbijstand

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 787 10 00
Internet
Raad voor Rechtsbijstand - informatie voor burgers
Contact met Raad voor Rechtsbijstand

Bezoekadres

  • Centraal kantoor Utrecht
  • Croeselaan 15
  • 3512 BJ Utrecht

Postadres

  • Centraal postadres
  • Postbus70503
  • 5201 CD Den Bosch

Internet voor advocaten en mediators

Internet: www.rvr.org

Regiokantoren

Naast het centrale kantoor van de Raad voor Rechtsbijstand zijn er regiokantoren.

Taakomschrijving Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

Kaart

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor