Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation.

Contactgegevens Raad voor Rechtsbijstand

Contactgegevens

E-mailadres
info@rechtsbijstand.nl
Internet
Raad voor Rechtsbijstand - informatie voor burgers
Contact met de Raad voor Rechtsbijstand

Bezoekadres

  • Hoofdkantoor
  • Magistratenlaan 172
  • 5223 MA Den Bosch

Postadres

  • Centraal postadres
  • Postbus 70503
  • 5201 CD Den Bosch

Informatie voor burgers

Telefoon: 088 - 787 12 34
Telefoonnummer vanuit het buitenland: +31 88 787 12 34
E-mail: info@rechtsbijstand.nl
Internet: www.rechtwijzer.nl

Informatie voor advocaten en mediators

Telefoon: 088 - 787 10 00
E-mail: info@rvr.org
Internet: www.RvR.org.

Informatie over de Raad voor Rechtsbijstand

E-mail: info@raadvoorrechtsbijstand.org
Internet: www.raadvoorrechtsbijstand.org

Voor iedereen die een vraag heeft over de Raad als organisatie of bijvoorbeeld over het jaarverslag of onderzoeken.

Social media

De Raad voor Rechtsbijstand is bereikbaar via X, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt voor betaalbare rechtshulp voor mensen met een (juridisch) probleem die geen mediator of advocaat kunnen betalen. Het gaat hierbij om problemen die zij niet zelf kunnen oplossen en waarvoor een mediator of advocaat nodig is. Als zij voldoen aan de voorwaarden, betaalt de overheid mee aan de kosten van de mediator of advocaat. Dit is gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad doet dit op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb).

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor