Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Contactgegevens Raad voor Rechtsbijstand

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 787 10 00
E-mailadres
info@rvr.org
Internet

Contact met de Raad voor Rechtsbijstand

Bezoekadres

  • Centraal kantoor Utrecht
  • Croeselaan 15
  • 3512 BJ Utrecht

Postadres

  • Centraal postadres
  • Postbus 70503
  • 5201 CD Den Bosch

Internet voor advocaten en mediators

Internet: www.rvr.org

Taakomschrijving Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Kaart

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor