Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation.

Contactgegevens Raad voor Rechtsbijstand

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 787 10 00
E-mailadres
info@rvr.org
Internet

Contact met de Raad voor Rechtsbijstand

Bezoekadres

  • Centraal kantoor Utrecht
  • Croeselaan 15
  • 3512 BJ Utrecht

Postadres

  • Centraal postadres
  • Postbus 70503
  • 5201 CD Den Bosch

Informatie voor advocaten en mediators

De Raad voor Rechtsbijstand geeft informatie aan advocaten en mediators.

Taakomschrijving Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation in Nederland. De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Kaart

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor