Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation.

Contactgegevens Raad voor Rechtsbijstand

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 787 10 00
E-mailadres
info@rvr.org
Internet
Raad voor Rechtsbijstand - informatie voor burgers
Contact met de Raad voor Rechtsbijstand

Bezoekadres

  • Magistratenlaan 174
  • 5223 MA Den Bosch

Postadres

  • Centraal postadres
  • Postbus 70503
  • 5201 CD Den Bosch

Informatie voor burgers

Telefoon: 088 - 787 10 00
E-mail: info@rechtsbijstand.nl
Internet: www.rechtwijzer.nl

Informatie voor advocaten en mediators

Telefoon: 088 - 787 10 00
E-mail: info@rvr.org
Internet: www.RvR.org.

Informatie over de Raad voor Rechtsbijstand

E-mail: info@raadvoorrechtsbijstand.org
Internet: www.raadvoorrechtsbijstand.org

Voor iedereen die een vraag heeft over de Raad als organisatie of bijvoorbeeld over het jaarverslag of onderzoeken.

Taakomschrijving Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand regelt namens het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation in Nederland. Daarnaast geeft de Raad voor Rechtsbijstand informatie aan burgers en rechtzoekenden over hoe zij zelf een (juridisch) probleem kunnen oplossen via rechtwijzer.nl.

De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor