Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) houdt toezicht op de uitvoering van straffen en maatregelen voor jeugdigen en adviseert de overheid over beleid.

Contactgegevens Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 361 93 00
Internet
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Contact met de RSJ
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Bezoekadres

  • Korte Voorhout 8
  • 2511 EK Den Haag

Postadres

  • Postbus 30137
  • 2500 GC Den Haag

Social media

De RSJ is bereikbaar via X en LinkedIn.

Taakomschrijving RSJ

De RSJ heeft als taken rechtspreken en adviseren. De RSJ ziet toe op een humane en rechtvaardige toepassing van straffen en jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarnaast adviseert de raad de ministers van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over wetten, regelgeving en beleid.