Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft adviezen aan het parlement en de regering over volksgezondheid en zorg.

Contactgegevens Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Contactgegevens

E-mailadres
mail@raadrvs.nl
Internet
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Contact met de RVS

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus 19404
  • 2500 CK Den Haag

Social media

De RVS is bereikbaar via Instagram, X, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving RVS

De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De raad adviseert over volksgezondheid en zorg.

De adviezen van de RVS gaan bijvoorbeeld over:

  •  jeugdzorg;
  • bestaansonzekerheid;
  • aanpassingen van het zorgstelsel.

De adviezen zijn te downloaden bij de RVS.

Het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is onderdeel van de RVS. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de RVS.Het informeert ministers, parlement, beleidsmakers en andere betrokkenen over ontwikkelingen binnen de ethiek en gezondheid.

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)