Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft adviezen aan het parlement en de regering over volksgezondheid en zorg.

Contactgegevens Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Contactgegevens

E-mailadres
mail@raadrvs.nl
Internet
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Contact met de RVS

Bezoekadres

  • Parnassusplein 5 (15e etage)
  • 2511 VX Den Haag

Postadres

  • Postbus 19404
  • 2500 CK Den Haag

Social media

De RVS is bereikbaar via Instagram, Twitter, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving RVS

De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De raad adviseert over volkgezondheid en zorg.

RVS brengt bijvoorbeeld adviezen uit over de:

  •  jeugdzorg;
  • ouderenzorg;
  • geestelijke gezondheidszorg;

De adviezen zijn te downloaden bij de RVS.

Het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is onderdeel van de RVS. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de RVS. Het centrum signaleert voor de overheid ontwikkelingen op het gebied van  ethiek en gezondheid.

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)