Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft adviezen aan het parlement en de regering over volksgezondheid en zorg.

Contactgegevens Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 340 50 60
E-mailadres
mail@raadrvs.nl
Internet

Contact met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Bezoekadres

  • Parnassusplein 5 (11e etage)
  • 2511 VX Den Haag

Postadres

  • Postbus 19404
  • 2500 CK Den Haag

Social media

De RVS is bereikbaar via Twitter, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving RVS

De RVS is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. De raad adviseert over volkgezondheid en zorg.

RVS brengt bijvoorbeeld adviezen uit over de:

  • ¬†jeugdzorg;
  • ouderenzorg;
  • geestelijke gezondheidszorg;

De adviezen zijn in te zien, te downloaden of te bestellen bij de RVS.

Het Centrum voor ethiek en gezondheid (CEG) is onderdeel van de RVS. Het CEG is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de RVS. Het centrum signaleert voor de overheid ontwikkelingen op het gebied van  ethiek en gezondheid.

Kaart

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)