Regionetwerk VWS

Het Regionetwerk VWS coördineert de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek van partijen in de zorg en ondersteuning.

Social media

Het Regionetwerk VWS is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving Regionetwerk VWS

Het Regionetwerk VWS coördineert de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit is een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning. Deze beweging wil het dagelijks functioneren van de mens weer centraal stellen en de zorg voorbereiden op de toekomst.

Het Regionetwerk VWS bestaat uit managers en directeuren van het ministerie van VWS die optreden als regiocontactpersoon, ieder voor 1 zorgkantoorregio. De regiocontactpersoon is de verbindende schakel tussen verschillende actoren en organisaties binnen de regio en het ministerie.

  • Het Regionetwerk VWS maakt het makkelijk om goede voorbeelden van regionale samenwerking uit te wisselen en uitdagingen te bespreken. Bijvoorbeeld over domeinoverstijgende samenwerking, een veranderbeweging of zorgvernieuwing.
  • Partijen in de regio zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en burgerorganisaties, krijgen ondersteuning bij het overwinnen van deze uitdagingen.
  • Het ministerie van VWS gebruikt de opgedane kennis bij het ontwikkelen van nieuw beleid.