Regionetwerk VWS

Het Regionetwerk VWS verbindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan partijen in de regio om te ondersteunen bij knelpunten en uitdagingen.

Contactgegevens Regionetwerk VWS

Contactgegevens

E-mailadres
regionetwerkvws@minvws.nl
Internet
De juiste zorg op de juiste plek - Regionetwerk

Taakomschrijving Regionetwerk VWS

Het Regionetwerk VWS bestaat uit managers en directeuren van het ministerie van VWS die optreden als regiocontactpersoon, elk voor één zorgkantoorregio. De regiocontactpersoon is de verbindende schakel tussen verschillende actoren en organisaties binnen de regio en het ministerie.

  • Het Regionetwerk VWS maakt het makkelijk om goede voorbeelden van regionale samenwerking uit te wisselen en uitdagingen te bespreken. Bijvoorbeeld over domeinoverstijgende samenwerking, een veranderbeweging of zorgvernieuwing.
  • Partijen in de regio zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en burgerorganisaties, krijgen ondersteuning bij het overwinnen van deze uitdagingen.
  • Het ministerie van VWS gebruikt de opgedane kennis bij het ontwikkelen van nieuw beleid.