Regionetwerk VWS

Het Regionetwerk VWS coördineert de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek van partijen (JZOJP) in de zorg en ondersteuning.

Contactgegevens Regionetwerk VWS

Contactgegevens

E-mailadres
regionetwerkvws@minvws.nl
Internet
De juiste zorg op de juiste plek - Regionetwerk
Contact met Regionetwerk VWS

Social media

Het Regionetwerk VWS is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving Regionetwerk VWS

Regionale samenwerking is 1 van de middelen die VWS faciliteert om de transformatie van zorg (naar gezondheid) te bewerkstelligen. Om de beweging naar passende zorg en ondersteuning in het regionaal verzorgingsgebied te realiseren, heeft VWS het Regionetwerk VWS in het leven geroepen. Het doel van het Regionetwerk VWS is het bevorderen, faciliteren en verduurzamen van de samenwerking met partijen in de regio. Samen met én in de regio.

Elke regio heeft een eigen team dat aanspreekpunt is. Het team bestaat uit een regio-ambassadeur (een manager) en regio-organisator (een beleidsmedewerker). Samen met partijen in de regio bouwen zij aan een duurzame relatie. Dit kan o.a. door structureel aan te sluiten bij regionale overleggen van de regionale partijen en samenwerkingsverbanden. Denk hierbij aan zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, brancheorganisaties en patiënten- of cliëntenvertegenwoordigers.