Rijksbouwmeester

De Rijksbouwmeester adviseert de regering over architectuur en over het rijksvastgoed.

Contactgegevens Rijksbouwmeester

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 115 81 70
E-mailadres
Postbus.Rijksadviseurs@Rijksoverheid.nl
Internet
Rijksbouwmeester
Contact met de Rijksbouwmeester

Bezoekadres

  • Atelier Rijksbouwmeester
  • Korte Voorhout 7 P4.22
  • 2511 CW Den Haag

Postadres

  • College van Rijksadviseurs
  • Postbus 16169
  • 2500 BD Den Haag

Taakomschrijving Atelier Rijksbouwmeester

De Rijksbouwmeester is onafhankelijk adviseur van de regering over nieuwbouw, renovatie en herbestemming van het rijksvastgoed. Daarnaast is de Rijksbouwmeester voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Samen met de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving adviseert hij het Rijk gevraagd en ongevraagd over kwesties van ruimtelijke kwaliteit.

Rijksbouwmeester