Adressen van scholen in Nederland

Adressen van scholen in Nederland zijn te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Adressen van scholen in Nederland

Contactgegevens

Op de website van DUO staan de adressen van:

Scholen in de regio

Adressen van scholen in de regio zijn op te vragen bij de afdeling Onderwijs van de gemeente.

Taakomschrijving DUO adressen van scholen

De website van DUO bevat de adresgegevens van scholen in Nederland en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De adresgegevens komen direct uit het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Scholen geven deze gegevens zelf op. DUO maakt maandelijks een update van de adressenbestanden.