Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied en rapporteert hierover aan regering en parlement.

Contactgegevens Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Contactgegevens

Telefoonnummer
06 15 45 16 78 / 06 11 88 00 81
E-mailadres
info@scp.nl
Internet
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Contact met het SCP

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 30
  • 2594 AV Den Haag

Postadres

  • Postbus 16164
  • 2500 BD Den Haag

Social media

Het SCP is bereikbaar via X.

Taakomschrijving SCP

Het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied en rapporteert hierover aan regering en parlement. Het SCP volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Het gaat onder meer om:

  • de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland;
  • de evaluatie van overheidsbeleid;
  • verkenningen voor toekomstig beleid.


De adviezen van het SCP zijn gratis beschikbaar op de website.

Sociaal en Cultureel Planbureau