Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Contactgegevens Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Contactgegevens

Telefoonnummer
113 (gebruikelijke kosten) of 0800-0113 (gratis)
E-mailadres
info@113.nl
Internet

Openingstijden
Openingstijden: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Taakomschrijving 113 Zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is een zelfstandige en onafhankelijke zorgaanbieder op het gebied van zelfmoordpreventie. De organisatie bestaat uit psychologen en psychiaters. Zij zijn werkzaam in de professionele dienstverlening en hulpverlening.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie wil zelfmoord en zelfbeschadigend gedrag voorkomen en wil suïcidale mensen, hun naasten en nabestaanden ondersteunen. Als u aan zelfmoord denkt, somber of depressief bent, kunt u daar anoniem met 113 Zelfmoordpreventie over praten via de telefoon of chat.