Uitvoering van Beleid SZW

Uitvoering van Beleid SZW voert subsidieregelingen uit op het gebied van werk en inkomen.

Uitvoering van Beleid SZW

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 315 20 00
E-mailadres
redactieUVB@minszw.nl
Internet
Uitvoering Van Beleid SZW
Contact met Uitvoering Van Beleid SZW

Bezoekadres

  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 93249
  • 2509 AE Den Haag

Social media

Uitvoering van Beleid is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en X.

Taakomschrijving Uitvoering van Beleid

Uitvoering van Beleid voert (Europese) subsidieregelingen en andere opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid. In het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan:

  • het Europees Sociaal Fonds (ESF);
  • het Europees Globaliseringsfonds (EGF);
  • de Europese migratie- en veiligheidsfondsen.

Daarnaast voert het nationaal gefinancierde regelingen uit. Ook is Uitvoering Van Beleid de beheerautoriteit van het Just Transition Fund. Dit is het fonds voor een rechtvaardige transitie.

Uitvoering van Beleid is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Uitvoering van Beleid