Uitvoering van Beleid

Uitvoering van Beleid voert subsidieregelingen uit op het gebied van werk en inkomen.

Contactgegevens Uitvoering van Beleid

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 315 20 00
E-mailadres
redactieUVB@minszw.nl
Internet

Contact met Uitvoering Van Beleid SZW

Bezoekadres

  • Rijnstraat 50
  • 2515 XP Den Haag

Postadres

  • Postbus 93249
  • 2509 AE Den Haag

Social media

Uitvoering van Beleid is bereikbaar via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Taakomschrijving Uitvoering van Beleid

Uitvoering van Beleid voert (Europese) subsidieregelingen en andere opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid. In het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan:

  • het Europees Sociaal Fonds (ESF);
  • het Europees Globaliseringsfonds (EGF);
  • de Europese migratie- en veiligheidsfondsen.

Daarnaast voert de organisatie enkele nationaal gefinancierde regelingen uit. Zoals cofinanciering van Sectorplannen en de subsidieregeling Kinderopvang taal- en interactievaardigheden.

Uitvoering van Beleid is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Kaart

Uitvoering van Beleid