Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

UBR is per 1 januari 2023 opgegaan in 5 nieuwe organisaties en 1 bestaande organisatie. De website ubrijk.nl bestaat om die reden ook niet meer. 

Contactgegevens Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Contactgegevens

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Websites

Rijkorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI) 

De Rijksorganisatie ODI biedt tijdelijke versterking bij vraagstukken op het gebied van organisatie, digitalisering en innovatie.

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) 

UBR Personeel, Binnenwerk en P-Direkt vormen samen Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk). O&P Rijk biedt basisdienstverlening en dienstverlening op maat bij uitvoeringsvraagstukken op het terrein van organisatie en personeel. O&P Rijk werkt voor alle medewerkers, managers, HR-directies en beleidsmakers binnen het Rijk.

Rijksinkoopsamenwerking (RIS) 

De Rijksinkoopsamenwerking (RIS) is een shared service organisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). RIS koopt in voor diverse ministeries. Daarnaast voert het werkzaamheden uit voor de Hoge Colleges van Staat. Voor de rijksbrede categorieën Schoonmaak en Vervoer & Verblijf voert RIS de aanbestedingen uit.

Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) 

De Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) beveiligt rijkslocaties, rijksevenementen en vervoert vertrouwelijke of gerubriceerde zendingen. RBL is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF)

De Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) adviseert en ondersteunt in bedrijfsvoering en financiële processen en voert deze uit voor de organisatieonderdelen Rijksorganisatie ODI, RIS en RBL. Dit gebeurt op gebied van instroom, doorstroom en uitstroom, boekhouding, crediteuren- en debiteurenadministratie, projectadministratie, functioneel beheer, communicatie, informatiebeveiliging en privacy.

Contact opnemen met OBF kan via e-mail: OBF.Bedrijfsbureau@rijksoverheid.nl.

Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) 

KOOP is sinds 1 januari 2023 onderdeel van agentschap Logius. Logius heeft eigen producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheert het standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening.