Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ondersteunt het Rijk met adviezen over informatisering, personeel, organisatie en inkoop.

Contactgegevens Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Contactgegevens

Internet
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Contact met UBR

Bezoekadres

  • Rijkskantoor Beatrixpark
  • Wilhelmina van Pruisenweg 52
  • 2595 AN Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Koeriersdiensten en transportdiensten

De Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD) van UBR  handelt koeriers- en transportdiensten af voor departementen en agentschappen.

Bezoekadres:
Diepenhorstlaan 20
2288 EW Rijswijk
Telefoonnummer: (070) 758 56 08
E-mail: bedrijfsburo.ipkd@rijksoverheid.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Social media

UBR is bereikbaar via LinkedIn.

Taakomschrijving UBR

UBR werkt als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voor de Rijksoverheid. Daarnaast werkt het voor andere overheden, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en agentschappen. Het richt zich daarbij op verschillende expertisegebieden zoals:

  • informatisering;
  • personeel;
  • organisatie;
  • facilitair;
  • inkoop.

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)