Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

UBR is per 1 januari 2023 opgegaan in 5 nieuwe organisaties en één bestaande organisatie. De website ubrijk.nl bestaat om die reden ook niet meer. 

Contactgegevens Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Contactgegevens

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Websites