Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ondersteunt het Rijk met adviezen over informatisering, personeel, organisatie en inkoop.

Contactgegevens Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 700 05 23
E-mailadres
contactubr@rijksoverheid.nl
Internet

Contact met UBR

Bezoekadres

  • Rijkskantoor Beatrixpark
  • Wilhelmina van Pruisenweg 52
  • 2595 AN Den Haag

Postadres

  • Postbus 20011
  • 2500 EA Den Haag

Koeriersdiensten en transportdiensten

De Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD) van UBRĀ  handelt koeriers- en transportdiensten af voor departementen en agentschappen.

Bezoekadres:
Diepenhorstlaan 20
2288 EW Rijswijk
Telefoonnummer: (070) 758 56 08
E-mail: bedrijfsburo.ipkd@rijksoverheid.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Taakomschrijving UBR

UBR werkt als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ) voor het publieke domein Het richt zich daarbij op 5 expertisegebieden:

  • informatisering;
  • personeel;
  • organiatie;
  • facilitair
  • inkoop.