Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) verricht onderzoek voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Contactgegevens Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 371 74 12
E-mailadres
secretariaat@wodc.nl
Internet

Contact met WODC

Bezoekadres

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Koningskade 4
  • 2596 AA Den Haag

Postadres

  • Postbus 20301
  • 2500 EH Den Haag

Publicaties WODC

Rapporten en andere publicaties van het WODC zijn openbaar en gratis online beschikbaar.

Taakomschrijving WODC

Het WODC is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het WODC verricht zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of laat dit door externe partijen doen. Met feiten en kennis draagt het WODC bij aan het beleid van het ministerie.