Sri Lanka 2014-10-2

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Sri Lanka beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Sri Lanka en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Sri Lankaanse asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het in juni 2013 verschenen algemeen ambtsbericht over de situatie in Sri Lanka en beslaat de periode van juli 2013 tot en met september 2014.

Sri Lanka 2014-10-2 (PDF | 55 pagina's | 1,2 MB)