Ambtsbericht Somalië

Dit algemeen ambtsbericht beschrijft de situatie in Somalië, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen afkomstig uit Somalië en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Somalische asielzoekers. Dit algemeen ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in Somalië. Het laatste algemeen ambtsbericht verscheen in december 2013. Dit algemeen ambtsbericht beslaat de periode december 2013 tot en met november 2014.