Thematisch ambtsbericht over de politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie in de DRC, oktober 2017

In dit thematische ambtsbericht over de politieke ontwikkelingen en de veiligheidssituatie wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de DRC. Het thematisch ambtsbericht beslaat de periode van juni 2016 tot en met september 2017.