Correctiebrief algemeen ambtsbericht Zuid- en Centraal-Somalië 2017

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) informeert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over een aanpassing in het algemeen ambtsbericht over Zuid- en Centraal-Somalië van oktober 2017.