Algemeen ambtsbericht Eritrea juni 2018

In dit algemeen ambtsbericht wordt de huidige situatie in Eritrea beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Eritrese asielzoekers.

Algemeen ambtsbericht Eritrea juni 2018 (PDF | 74 pagina's | 745 kB)

Corrigendum bij het algemeen ambtsbericht Eritrea van juni 2018 (PDF | 1 pagina | 51 kB)