Algemeen Ambtsbericht Afghanistan maart 2019

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Afghanistan beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Afghanistan en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Afghaanse asielzoekers.

Algemeen Ambtsbericht Afghanistan maart 2019 (PDF | 126 pagina's | 3,2 MB)

Algemeen Ambtsbericht Afghanistan maart 2019 (Engels) (PDF | 124 pagina's | 1,7 MB)

Terms of reference (PDF |16 pagina's | 1,1 MB)