Thematisch ambtsbericht over documenten in Syrië

In dit thematisch ambtsbericht worden Syrische documenten beschreven, voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asiel- en gezinsherenigingsverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Syrië. Het ambtsbericht betreft een actualisering en uitbreiding van het thematisch ambtsbericht over Syrische documenten van 9 oktober 2017 en de paragraaf over documenten in het thematisch ambtsbericht over de Syrische veiligheidssituatie dat is gepubliceerd op 4 juli 2019.

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.