Algemeen ambtsbericht Libië van juni 2020

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in Libië beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielaanvragen van personen die afkomstig zijn uit dit land en voor de besluitvorming over terugkeer van afgewezen Libische asielzoekers.

Algemeen ambtsbericht Libië van juni 2020 (PDF | 81 pagina's | 694 kB)

Terms of Reference algemeen ambtsbericht Libië 18 december 2019 (PDF | 6 pagina's | 50 kB)

Periode

De verslagperiode beslaat de periode april 2019 tot en met mei 2020.

Engelse vertaling beschikbaar

Dit Algemeen Ambtsbericht is ook beschikbaar in het Engels