Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen in Pakistan 2017-2020

Boordeling van asielverzoeken van ahmadi’s en christenen afkomstig uit Pakistan, en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Pakistaanse ahmadi’s en christenen.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar

N.B.: Zoekt u een ambtsbericht ouder dan acht jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van de Rijksoverheid.