Algemeen ambtsbericht Democratische Republiek Congo van oktober 2021

In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in de Democratische Republiek Congo beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Congolese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van het algemeen ambtsbericht van december 2019.

Algemeen ambtsbericht Democratische Republiek Congo van oktober 2021 (PDF | 112 | 2,9 MB)

Terms of Reference Democratische Republiek Congo van 19 maart 2021 (PDF | 7 pagina's | 150 kB)

Periode

Dit ambtsbericht beslaat de periode van januari 2020 tot en met september 2021.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar in het webarchief

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat hier niet vinden? Raadpleeg dan het webarchief van Rijksoverheid.nl.