Thematisch ambtsbericht staatsburgerschaps- en vreemdelingenwetgeving in Moldavië en Oekraïne van juni 2024

In dit thematisch ambtsbericht wordt wetgeving over staatsburgerschap en vreemdelingenrecht in Moldavië en Oekraïne beschreven. Dit ambtsbericht maakt deel uit van een serie thematische ambtsberichten over een aantal landen die voorheen deel uitmaakten van de voormalige Sovjet-Unie. Het betreft een actualisering van een eerder thematisch ambtsbericht over hetzelfde onderwerp in 2011. De verslagperiode van dit ambtsbericht beslaat de periode van mei 2011 tot en met maart 2024.

Ambtsberichten ouder dan 8 jaar

Zoekt u een ambtsbericht ouder dan 8 jaar en kunt u dat niet vinden op deze website? Raadpleeg dan het archief van rijksoverheid.nl.