Notadossier MR-aanbieding nader rapport en wetsvoorstel Archiefwet 2021

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Notadossier MR-aanbieding nader rapport en wetsvoorstel Archiefwet 2021 (PDF | 76 pagina's | 14,4 MB)