Beslisnota Aanbieden plan van aanpak Taskforce versterking bodemstelsel Kwalibo aan de Tweede Kamer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Aanbieden plan van aanpak Taskforce versterking bodemstelsel Kwalibo aan de Tweede Kamer (PDF | 3 pagina's | 139 kB)