Beslisnota bij Kamerbrief over verbeteringen Besluit bouwwerken leefomgeving wegnemen belemmeringen woningbouw

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verbeteringen Besluit bouwwerken leefomgeving wegnemen belemmeringen woningbouw (PDF | 2 pagina's | 160 kB)