Beslisnotas Wijziging Reglement rijbewijzen ivm herstructurering examens C, D en vakbekwaamheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnotas Wijziging Reglement rijbewijzen ivm herstructurering examens C, D en vakbekwaamheid (PDF | 11 pagina's | 2,2 MB)