Kamerbrief voorhan Ontwerpbesluit tot wijziging Reglement rijbewijzen

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen. Het besluit gaat over herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van rijbewijzen van de categorieën C1, C, D1 en D en getuigschriften van vakbekwaamheid. Ook stuurt hij een beslisnota. Hij gaat daarbij in op de voorhangprocedure

Kamerbrief voorhan Ontwerpbesluit tot wijziging Reglement rijbewijzen (PDF | 1 pagina | 176 kB)