Ontwerp Besluit tot wijziging Reglement rijbewijzen

Het besluit gaat over herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van rijbewijzen van de categorieën C1, C, D1 en D en getuigschriften van vakbekwaamheid.

Ontwerp Besluit tot wijziging Reglement rijbewijzen (PDF | 20 pagina's | 651 kB)