Beslisnota aanpak veelplegers en zware overtreders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota aanpak veelplegers en zware overtreders (PDF | 7 pagina's | 485 kB)