Beslisnota verzamelbrief verkeersveiligheid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota verzamelbrief verkeersveiligheid (PDF | 8 pagina's | 150 kB)