Beslisnota bij aanbiedingsbrief Memorie van antwoord wetsvoorstel Nationaal Groeifonds

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief Memorie van antwoord wetsvoorstel Nationaal Groeifonds (PDF | 2 pagina's | 213 kB)