Verzameldocument beslisnotas beleidsprogramma IenW

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verzameldocument beslisnotas beleidsprogramma IenW (PDF | 25 pagina's | 553 kB)