Beslisnota bij Kamerbrief ontwerpkeuzes digitale euro

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief ontwerpkeuzes digitale euro (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)