Beslisnota Wijziging van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Wijziging van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK (PDF | 3 pagina's | 252 kB)