Beslisnota's bij Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij  Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap (PDF | 27 pagina's | 604 kB)